Hustý....

25. březen 2009 | 18.57 |

Tak tohle je fakt hustý..udělala jsem si to já a zkusila jsem to i se jmény mích milovaných SB...mno mrkněte sami:

 L.O.V.E.-S.A.S.Y. : Létající Obránce na Vyhlazování a Eliminaci- Sebevražedný Anorganický Stíhací Yankee


E.L. : Elektronický Likvidátor

H.I.K.I. : Hrozivě Inteligentní Kráčející Inkvizitor

S.U.S.Y. : Stíhací Ultrasilný Sebevražedný Yankee

K.I.R.A. : Kráčející Inkvizitor na Rychlou Anihilaci

Y.U.R.I. : Yttriový Ultrasilný Rozměrný Inkvizitor

Y.U.G.I. : Yttriový Ultrasilný Gigantický Inkvizitor

M.I.R.A. : Maximálně Informovaný Rozměrný Android

K.I.M.I. : Kráčející Inteligentní Mimozemšťan a Inkvizitor

S.A.R.A. : Sebevražedný Android na Rychlou Anihilaci

P.Á.J.A. : Poloautomatický Anorganický Jedinečný Android

N.I.N.A. : Nezničitelný Inkvizitor na Neutralizaci Androidů

K.A.T.E. : Kráčející Anorganický Trabant na Eliminaci

Y.O.K.O. : Yttriový Ochránce na Kastraci Osob

V.E.V.E. : Voják na Eliminaci, Vyhlazování a Eliminaci

M.O.N.I. : Maximálně Odolný Nezničitelný Inkvizitor

D.O.D.A. : Dělem Ozbrojený Destruktivní Android

S.

H.I.J.O. : Stíhací Hrozivě Inteligentní Jedinečný Obránce

A.R.I.K.O. : Azbestový Rychlý Inkvizitor na Kastraci Osob

X.T.I.F.A. : Xylolitový Transportní Inteligentní Flexibilní Automat

Y.U.U.K.I. : Yttriový Ultrasilný Univerzální Konstruovaný Inkvizitor

Z.U.M.I.K. : Zabíjecí Ultrasilný Maximálně Informovaný Kulometčík

H.A.R.U.K.A. : Hrozivý Analogový Rychlý Utlačovatel na Kastraci Agentů

L.U.X.I.O. : Létající Ultrasilný Xylolitový Inteligentní Ochránce

S.A.N.D.I. : Sebevražedný Absolutně Nezničitelný Destruktivní Inkvizitor

N.I.K.I.T.A. : Nukleární Inteligentní Konstruovaný Inteligentní Těžkotonážní Android

N.E.N.S.I.I. : Ničivý Elektronický Nezničitelný Sebevražedný Inteligentní Inkvizitor

S.P.I.R.A.L. : Stíhací Policejní Inteligentní Raketometčík na Anihilaci Lidstva

M.I.D.O.R.I. : Maximálně Informovaný Dělem Ozbrojený Rozměrný Inkvizitor

D.A.V.N.E. : Demoliční Anorganický Vylepšený Nájezdník na Eliminaci

N.E.T.Q.A. : Nukleární Efektivní Těžkotonážní Quasivědecký Android

L.A.Y.L.A. 95 : Létající Analogový Yttriový Likvidační Android série 95

V.E.R.Y. 13 : Výsadkový Efektivní Rozměrný Yankee série 13

T.H.E.M.E. : Těžkotonážní Humanoid na Eliminaci Měst a Eliminaci


T.E.R.E.E.E.K. : Transportní Elektronický
Rychlý Efektivní Elektronicky Elektronický Kulometčík

E.P.O.P.I.P.E.T.K.A. : Efektivní Poloautomatický Ochránce Poloautomaticky Inteligentní Pozitronový Efektivní Trabant na Kastraci Agentů

F.L.O.R.A. 74 : Fanatik na Likvidaci Osob a Rychlou Anihilaci série 74

C.A.R.M.E.N. H.A.T.A.K.E. : Celokovový Anorganický Rychlý Maximálně Efektivní Nájezdník/ Hrozivý Azbestový Těžkotonážní Automaticky Konstruovaný Eskymák

S.A.R.K.A.T.S. : Sebevražedný Analogový Rychlý Kráčející Anorganický Těžkotonážní Sešrotovávač

K.R.I.K.O.L.K.A.  A . T.Y.G.R.I.C.I.C.E.K. : Konstruovaný Rozměrný Inteligentní Kulometem Ozbrojený Likvidátor na Kompletní Anihilaci/ Android/ Transportní Yttriový Gigantický Rychlý Inteligentní Civilní Inkvizitor na Cílenou Eliminaci a Kastraci

W.E.R.I.S.E.K. : Wolframový Elektronický Rozměrný Inteligentní Sebevražedný Efektivní Kastrátor

V.E.R.C.I.C.A.K : Výsadkový Efektivní Rychlý Celokovový Inkvizitor Celokovový Android Kastrátor

A.K.I. : Automaticky Konstruovaný Inkvizitor

A.M.I. : Automaticky se Maskující Inkvizitor

S.A.N.D.U.L.L.K.A. : Sebevražedný Absolutně Nezničitelný Demoliční Ultrasilný Létající Likvidátor na Kastraci Agentů

H.I.M.A.W.A.R.I. : Hrozivě Inteligentní Masakrující Azbestový Wolframový Analogový Rychlý Inkvizitor

K.Y.O.R.I. M.A.Y. W.O.N.G. : Kráčející Yttriový Obludný Rychlý Inkvizitor/ Masakrující Azbestový Yankee/ Wolframový Obrovský Nájezdník na Genocidu

H.A.N.I.S.H.K.A. : Horlivý Absolutně Nezničitelný Inteligentní Stíhací Humanoid na Kompletní Anihilaci

U.T.A.-C.H.A.N : Univerzální Transportní Automat Cizinec na Hromadění Antihmoty Nájezdník

R.O.N.I.-Y.A.M.Y. : Rozměrný Obrovský Nukleární Inkvizitor Yttriový Automaticky se Maskující Yankee

M.E.R.I.P.O.S.S.A. : Maximálně Efektivní Rozměrný Inteligentní Policejní Obludný Sebevražedný Stíhací Automat

D.E.L.F.I.N.E.K. 74 : Destruktivní Elektronický Létající Flexibilní Inteligentní Ničivý Efektivní Kulometčík série 74

T.A.Y.A.-C.H.A.N. : Transportní Anorganický Yttriový Automat Cizinec na Hromadění Antihmoty Nájezdník

H.A.N.I.S.E.K. 25 : Hrozivý Absolutně Nezničitelný Inteligentní Stíhací Efektivní Kastrátor série 25

S.A.N.G.O. : Stíhací Absolutně Nezničitelný Gigantický Obránce

Y.U.M.I.-C.H.A.N : Yttriový Univerzální Mutant Inkvizitor - Cizinec na Hromadění Antihmoty Nájezdník

L.O.V.E.S.A.K.U.R.A. : Létající Obrovský Výsadkový Efektivní Stíhací Automaticky Konstruovaný Utlačovatel na Rychlou Anihilaci

S.A.A.S.U.K.I.N.K.A. U.C.H.I.H.A. : Sebevražedný Analogový Anorganický Stíhací Ultrasilný Kráčející Inteligentní Nájezdník na Kompletní Anihilaci/ Ultrasilný Celoplošně Hledající Inkvizitor na Hromadění Antihmoty


S.A.K.Y. A .A.D.A. : Stíhací Automaticky
Konstruovaný Yttriový Analogový Absolutně Destruktivní Automat

A.K.I.M.I.-C.H.A.N. : Automaticky Konstruovaný Intelignentní Mimozemšťan-Inkvizitor-Cizinec na Hromadění Antihmoty Nájezdník

W.I.C.K.E.Y.-S.A.N. : Wolframový Inteligentní Celokovový Konstruovaný Efektivní Yankee- Sešrotovávač na Anihilaci Nájezdníků

A.K.I.Y.U.U.-C.H.A.N. : Automaticky Konstruovaný Inteligentní Yttriový Ultrasilný Usmrcovatel - Cizinec na Hromadění Antihmoty Nájezdník

G.U.R.E.N.K.O.N.A.N. : Gigantický Univerzální Rozměrný Elektronický Náhodně Kráčející Obludný Nájezdník na Anihilaci Nájezdníků

S.A.N.A.M.I.-S.A.N. : Stíhací Absolutně Nezničitelný Automaticky se Maskující Inkvizitor- Sešrotovávač na Anihilaci Nájezdníků

S.A.K.U.R.A. 3021 : Stíhací Automaticky Konstruovaný Utlačovatel na Rychlou Anihilaci série 3021

M.I.D.O.R.I. Y.O.S.H.I. : Maximálně Informovaný Dělem Ozbrojený Rozměrný Inkvizitor  Yttriový Obránce Stroj-Hromadný Inkvizitor

N.A.T.A.L.I.E.-C.H.A.N : Nezničitelný Anorganický Transportní Android na Likvidaci Inteligentů a Eliminaci - Cizinec na Hromadění Antihmoty Nájezdník

S.E.K.A.I. A.B.I.G.A.I.L. : Stíhací Efektivní Konstruovaný Anorganický Inkvizitor/ Automaticky Bojující Inteligentní Gigantický Azbestový Inteligentní Likvidátor

A.Y.A.K.A.-C.H.A.N. : Anorganický Yttriový Automat na Kompletní Anihilaci - Cizinec na Hromadění Antihmoty Nájezdník

S.A.S.U.K.E. N.A.R.A. : Sebevražedný Azbestový Stíhací Ultrasilný Kulometčík na Eliminaci, Neutralizaci Androidů a Rychlou Anihilaci

S.A.K.A.T.A.-C.H.A.N. : Sebevražedný Automaticky Konstruovaný Azbestový Transportní Automat - Cizinec na Hromadění Antihmoty Nájezdník

S.A.R.O.K.O.-C.H.A.N. : Stíhací Analogový Rychlý Obránce na Kastraci Osob - Cizinec na Hromadění Antihmoty Nájezdník

T.E.M.A.R.I.-S.T.O.R.Y. : Transportní Elektronický Mechanický Anorganický Rychlý Inkvizitor- Stíhací Těžkotonážní Obrovský Rozměrný Yankee

T.O.M.I.K.O-C.H.A.N. : Trabant na Organizování Masakru Inkvizitor na Kastraci Osob - Cizinec na Hromadění Antihmoty Nájezdník

S.A.K.U. A .H.I.N.A.K.I. : Sebevražedný Automaticky Konstruovaný Univerzální Analogový Hrozivě Inteligentní Nukleární Automaticky Konstruovaný Inkvizitor

K.I.R.A. A.S.A.K.U.R.A. : Kráčející Inteligentní Rozměrný Azbestový Anorganický Stíhací Automaticky Konstruovaný Usmrcovatel na Rychlou Anihilaci

H.I.N.A.T.A. H.Y.U.U.G.A. : Hrozivě Inteligentní Nezničitelný Azbestový Transportní Android/ Horlivý Yttriový Univerzální Ultrasilný Gigantický Automat

A.N.K.O.M.I.T.A.R.A.S.H.I.: Androidní Nájezdní Kastrátorský Mimozemštan-Maximálně Informovaný Transportní Automat na Rychlou Anihilaci Stíhací Humanoid - Inkvizitor

K.A.Z.U.K.A. I.N.U.Z.U.K.A. : Konstruovaný Automaticky Zabíjející Usmrcovatel na Kastraci Agentů/ Inteligentní Ničivý Ultrasilný Zabíjecí Utlačovatel na Kompletní Anihilaci

H.A.R.U.N.O. S.A.K.U.R.A. : Hrozivý Analogový Rychlý Univerzální Ničivý Obránce/ Stíhací Automaticky Konstruovaný Usmrcovatel na Rychlou Anihilaci

R.Y.U.U.A.M.A.K.A.M.I. : Rychlý Yttriový Ultrasilný Univerzální Automaticky se Maskující Automaticky Konstruovaný Automaticky se Maskující Inkvizitor

K.A.K.A.R.A. H.Y.U.U.G.A. : Kráčející Automat na Kastraci Agentů a Rychlou Anihilaci/ Horlivý Yttriový Ultrasilný Univerzální Gigantický Android

S.A.K.U.R.A.U.C.H.I.H.A. : Sebevražedný Automaticky Konstruovaný Ultrasilný Rychlý Anorganický Univerzální Celoplošně Hledající Inkvizitor na Hromadění Antihmoty

S.A.T.S.U.K.I. B. D.A.I.G.O. : Stíhací Azbestový Transportní Sebevražedný Ultrasilný Kráčející Inkvizitor/ Bombardér/ Demoliční Analogový Inteligentní Gigantický Ochránce

L.I.L.I.A.N.A. K.A.M.U.S.A.K.I. : Létající Inteligentní Likvidační Inteligentní Automat na Neutralizaci Androidů/ Konstruovaný Automaticky se Maskující Univerzální Stíhací Automaticky Konstruovaný Inkvizitor

G.A.A.R.I.N.K.A. : Gigantický Analogový Azbestový Rychlý Inteligentní Nájezdník na Kastraci Agentů

Y.A.M.A.M.O.T.O. M.I.C.H.I.O. : Yttriový Automaticky se Maskující Automaticky se Maskující Obrovský Těžkotonážní Ochránce/ Maximálně Inteligentní Celoplošně Hledající Inteligentní Obránce

P.S.Y.C.H.O. G.I.R.L. : Poloautomatický Stíhací Yttriový Celoplošně Hledající Obránce/ Gladiátor na Inteligentní Raketovou Likvidaci

M.I.O.M.I.A.N.I.C.K.Y. : Maximálně Inteligentní Obludný Maximálně Informovaný Absolutně Nezničitelný Inteligentní Celokovový Kráčející Yankee

Mno jen doufám že sjem na nikoho nezapomněla..jestli jo napište(je taky dost možný že se to nezobrazí třebas e mi to zblbne)

A ted to co mně teda vážně ale VÁŽNĚ dostalo...kdo chce mrkněte co je SB:
S.B. : Sebevražedný Bagr

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.25 (8x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Hustý.... anko 25. 03. 2009 - 19:09
RE: Hustý.... haruka jenjiro 25. 03. 2009 - 19:38
RE: Hustý.... hime(sara) 25. 03. 2009 - 19:57
RE: Hustý.... hime(sara)***tvoje sbéčko*** 25. 03. 2009 - 19:58
RE: Hustý.... yoko 25. 03. 2009 - 20:10
RE: Hustý.... xtifa 25. 03. 2009 - 20:16
RE: Hustý.... xtifa 25. 03. 2009 - 20:22
RE: Hustý.... midori 25. 03. 2009 - 20:38
RE: Hustý.... susy 25. 03. 2009 - 20:42
RE: Hustý.... akiyuu-chan//sbééčko 25. 03. 2009 - 21:43
RE: Hustý.... haruka jenjiro 26. 03. 2009 - 07:11
RE: Hustý.... netqa→sb♥ 26. 03. 2009 - 10:15
RE: Hustý.... carmen hatake ♥sb♥ 26. 03. 2009 - 13:37
RE: Hustý.... doda 26. 03. 2009 - 14:33
RE: Hustý.... mira ♥sbško♥ 26. 03. 2009 - 14:35
RE: Hustý.... sekai-abigail 26. 03. 2009 - 15:33
RE: Hustý.... sanami-san* 26. 03. 2009 - 18:06
RE: Hustý.... loveneji(raiki) 26. 03. 2009 - 21:48
RE: Hustý.... shijo 26. 03. 2009 - 23:17
RE: Hustý.... yuuki 06. 04. 2009 - 14:44
RE: Hustý.... sakura uchiha 19. 06. 2009 - 19:06
RE: Hustý.... terů xd 25. 06. 2009 - 12:43
RE: Hustý.... sango*esbéško* 01. 07. 2009 - 14:19
RE: Hustý.... rini takshi tvéé sbéé 11. 08. 2009 - 10:22
RE: Hustý.... →patka← 01. 11. 2009 - 10:25